به مناسبت اول مهر و بازگشایی مدارس همانند هر سال، سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی تویسرکان با حضور کلیه پرسنل در سطح شهر و

نظارت بر خطوط ، نظافت تاکسی ها، حضور و فعالیت ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر، فعالیت خود را

آغاز نمود. روابط عمومی سازمان منتظر پیشنهادات سازنده همشهریان گرامی می باشد.

تلفن: 133  و   34942535

 

1000 کاراکتر باقیمانده است