آدرس: تویسرکان-خ مدرس سبزواری-جنب ساختمان آتش نشانی-سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی

تلفن : 08134942535 | فکس : 08134920447

دسته: اخبار
بازدید: 1664

در مورخ پنج شنبه 98/05/10 جلسه کمیته انضباطی مربوط به رسیدگی به تخلفات تاکسیداران و شکایات همشهریان و مسافران گرامی با حضور 

اعضای سازمان و نماینده تاکسیداران و رانندگان و . . . برگزار گردید و به شکایات مردمی مبنی بر عدم رعایت قوانین و مقررات رسیدگی گردید. به

استحضار می رساند جلسات کمیته انضباطی سازمان هر هفته و به تناسب موضوعات مورد رسیدگی برگزار می گردد تا موجبات تکریم ارباب رجوع،

رفاه حال همشهریان و مسافران و احقاق حقوق رانندگان فراهم آید.

 

 

1000 کاراکتر باقیمانده است