آدرس: تویسرکان-خ مدرس سبزواری-جنب ساختمان آتش نشانی-سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی

تلفن : 08134942535 | فکس : 08134920447

دسته: اخبار
بازدید: 783

اطلاعیه

سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی تویسرکان (تاکسیرانی)در راستای خدمت رسانی هرچه بهتر به همشهریان عزیز و تکریم ارباب رجوع از مورخ

دوشنبه 1398/04/03شماره تلفن 133را جهت پیشنهادات،انتقادات،شکایت مردمی سازمان اختصاص داده که همشهریان گرامی میتوانند جهت ارتباط

با سازمان با این شماره تلفن تماس حاصل نمایید.

 

                                                                                                                               روابط عمومی تاکسیرانی

1000 کاراکتر باقیمانده است