با سلام

 

به استحضار همشهریان و رانندگان تاکسی گرامی می رساند که در ایام نوروز سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی، لیست کشیک رانندگان تاکسی

را به شکل زیر تنظیم نموده است تا خدمت رسانی به نحو احسن انجام پذیرد

و همشهریان و مسافران گرامی در خصوص ایاب و ذهاب خود، با مشکل مواجه نگردند:

از کد 261 الـــی 407  از مورخ 98/01/01  لغایت 98/01/07 

از کد 111 الـــی 260 از مورخ 98/01/08  لغایت 98/01/14

سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی از همشهریان عزیز خواهشمند است تا با پیشنهادهای سازنده خود ما را در خدمت رسانی هرچه بهتر به

  عزیزان یاری نمایند.

تلفن پیشنهادات و انتقادات: 34942579

1000 کاراکتر باقیمانده است