آدرس: تویسرکان-خ مدرس سبزواری-جنب ساختمان آتش نشانی-سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی

تلفن : 08134942535 | فکس : 08134920447

دسته: اخبار
بازدید: 1158

به اطلاع همشهریان گرامی می رساند جهت ثبت نام سروس مدارس برای سال تحصیلی  98-1397 می توانند به آدرس تویسرکان- خیابان باهنر-  12 متری ولیعصر - جنب

داروخانه شیرزادی مراجعه و یا با شماره تلفن های 34943200 و 09183503445 تماس بگیرند. همچنین به اطلاع رانندگان تاکسی می رساند ثبت نام ایشان به عنوان سرویس

مدسه منوط به کسب اجازه از تاکسیرانی و تحت ضوابط خاصی می باشد که باید به سازمان مراجعه نمایند.

 

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی

1000 کاراکتر باقیمانده است